Chính sách thanh toán

1/Thanh toán tiền mặt ngay khi nhận hàng

Đối với khách hàng thuộc khu vực nội thành TPHCM, 365seafood thu tiền mặt trước khi giao hàng.

2/Thanh toán chuyển khoản

Khách hàng khu vực ngoại thành hay khách muốn thanh toán qua tài khoản, vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của 365seafood.

365seafood nhận thanh toán đủ vào tài khoản, trước khi giao hàng đến khách.

Thông tin tài khoản :